Doradztwo z zakresu ochrony danych osobowych obejmuje w szczególności:

 • pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych;
 • merytoryczne wsparcie dla administratora danych osobowych oraz Inspektora Ochrony Danych;
 • reprezentację w kontrolach prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz przed sądami administracyjnymi i powszechnymi;
 • prowadzenie audytów z zakresu ochrony danych osobowych;
 • opracowywanie, weryfikacje oraz pomoc we wdrożeniu wymaganej prawem dokumentacji przetwarzania danych osobowych;
 • wsparcie z zarządzaniu naruszeniu ochrony danych osobowych;
 • doradztwo i wsparcie w zakresie transgranicznego przetwarzania danych osobowych;
 • doradztwo i wsparcie w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych;
 • pełnienie roli przedstawiciela administratorów lub podmiotów przetwarzających niemających jednostki organizacyjnej w Unii Europejskiej;
 • przygotowanie organizacji do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • prowadzenie oceny skutków przetwarzania danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);