Cyberbezpieczeństwo:

 • doradztwo i reprezentacja w sprawach z zakresu cyberbezpieczeństwa;
 • projektowanie i wdrażanie dokumentacji z zakresu cyberbezpieczeństwa, w szczególności wymaganej przez przepisy ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. 2018 poz. 1560);
 • wsparcie w obsłudze incydentów cyberbezpieczeństwa;
 • szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Zgłaszanie nieprawidłowości i ochrona sygnalistów:

 • dostosowanie organizacji do wymagań ustawy z dnia 23 maja 2024 roku o ochronie sygnalistów;
 • tworzenie procedur zgłaszania naruszeń;
 • obsługa wewnętrznych kanałów zgłoszeń;
 • wsparcie prawne w zakresie ochrony sygnalistów oraz prowadzenia działań następczych;
 • audyt i ewaluacja wprowadzonych procedur;
 • szkolenia z zakresu ochrony sygnalistów;
 • prowadzenie akcji informacyjnych dla pracodawców i pracowników dotyczące ochrony sygnalistów.