Ukończyłem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w 2005 roku z oceną bardzo dobrą. W tym samym roku rozpocząłem studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz aplikację sądową zakończoną w 2008 roku.

W latach 2005 – 2009 pracowałem jako prawnik w grupie spółek, gdzie zajmowałem się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych, ale także w tym czasie rozpoczęła się moja przygoda z ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji.

W 2007 roku zacząłem prowadzić szkolenia oraz pracować jako wykładowca – do chwili obecnej przeprowadziłem kilkaset szkoleń, prezentacji i wykładów z różnych zakresów, ale najczęściej z ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych, własności intelektualnej, prawa autorskiego.

Wziąłem udział jako wykładowca w kilku projektach finansowanych ze środków unijnych takich jak jak „Administrator Bezpieczeństwa Informacji”, „Chroń swój sukces”, „Śląskie Manufaktury Przemysłów Kultury” oraz „Zarządzanie własnością intelektualną”. Współpracowałem z takimi instytucjami jak Krajowa Izba Gospodarcza, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego.

Wykładałem na studiach prowadzonych m. in. przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej a ciągle wykładam na studiach prowadzonych przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu.

Od 2010 roku prowadzę indywidualną praktykę adwokacką.

Napisałem kilka książek, między innymi „Podręcznik Administratora Bezpieczeństwa Informacji”, „Podręcznik Administratora Bezpieczeństwa Informacji, wydanie II”, „Wdrażanie regulaminu użytkownika systemu IT”, „Monitoring pracownika. Prawa i obowiązki pracodawcy”, „Monitoring użytkowników systemów informatycznych”, „Tworzenie regulaminów, polityk oraz procedur w dziale IT”, a także kilkadziesiąt artykułów (m.in. w „IT w Administracji”, „IT Professional”, „Ekspert Ochrony Informacji”, „ABI – Expert”, „Palestra”).

W 2016 roku zdobyłem uprawnienia audytora wewnętrznego normy ISO/IEC 27001:2014-12.

Ukończyłem takie kursy jak:

  • „Data Protection and Privacy Rights” organizowany przez Radę Europy Help Programme,
  • „Cybersecurity for Critical Urban Infrastructure” prowadzony przez Massachusetts Institute of Technology,
  • „Cybersecurity Risk Management”, „European Paintings: from Leonardo to Goya” prowadzony przez Universidad Carlos III de Madrid,
  • „Elements of AI” prowadzony przez Uniwersytet w Helsinkach,
  • “Ransomeware – Identity, Protect, Detect, Recover”.

W 2021 roku uzyskałem tytuł Approved Whistleblowing Officer.