Ukończyłem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w 2005 roku z oceną bardzo dobrą.
W tym samym roku rozpocząłem studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz aplikację sądową zakończoną w 2008 roku.

W latach 2005 – 2009 pracowałem jako prawnik w grupie spółek, gdzie zajmowałem się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych, ale także w tym czasie rozpoczęła się moja przygoda z ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji.

W 2007 roku zacząłem prowadzić szkolenia oraz pracować jako wykładowca – do chwili obecnej przeprowadziłem ponad 600 szkoleń, prezentacji i wykładów z różnych zakresów, ale najczęściej z ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych, własności intelektualnej, prawa autorskiego.

Od 2010 roku prowadzę indywidualną praktykę adwokacką.

Od 2012 roku pełniłem funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, a od 2018 roku pełnię funkcję Inspektora Ochrony Danych w podmiotach prywatnych i publicznych.

Brałem udział jako wykładowca w kilku projektach finansowanych ze środków unijnych takich jak „Administrator Bezpieczeństwa Informacji”, „Chroń swój sukces”, „Śląskie Manufaktury Przemysłów Kultury” oraz „Zarządzanie własnością intelektualną”.

Od wielu lat prowadzę zajęcia dla studentów w szkołach wyższych, a także dla aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Katowicach.

Napisałem kilka książek, między innymi „Podręcznik Administratora Bezpieczeństwa Informacji”, „Podręcznik Administratora Bezpieczeństwa Informacji, wydanie II”, „Wdrażanie regulaminu użytkownika systemu IT”, „Monitoring pracownika. Prawa i obowiązki pracodawcy”, „Monitoring użytkowników systemów informatycznych”, „Tworzenie regulaminów, polityk oraz procedur w dziale IT”, a także ponad sto artykułów (m.in. w „IT w Administracji”, „IT Professional”, „Ekspert Ochrony Informacji”, „ABI – Expert”, „Palestra”).

W 2016 roku zdobyłem uprawnienia audytora wewnętrznego normy ISO/IEC 27001:2014-12.

Ukończyłem takie kursy jak:

 • „Data Protection and Privacy Rights” organizowany przez Radę Europy Help Programme,
 • „Cybersecurity for Critical Urban Infrastructure” prowadzony przez Massachusetts Institute of Technology,
 • „Cybersecurity Risk Management” prowadzony przez Rochester Institute of Technology;
 • „European Paintings: from Leonardo to Goya” prowadzony przez Universidad Carlos III de Madrid,
 • „Elements of AI” prowadzony przez Uniwersytet w Helsinkach,
 • „Ransomeware – Identity, Protect, Detect, Recover” prowadzony przez ISC2,
 • “Securing the Remote Workforce” prowadzony przez ISC2,
 • “Cybersecurity Strategies” prowadzony przez ISC2
 • “ISC Standards, Regulations, and Frameworks” prowadzony przez ISC2
 • “Introduction to Denial of Service Attacks “ prowadzony przez ISC2,
 • “Supply Chain Risk Management (SCRM) through Governance, Risk, and Compliance (GRC)” prowadzony przez ISC2,
 • “Supply Chain Security” prowadzony przez ISC2.

W 2021 roku uzyskałem tytuł Approved Whistleblowing Officer.

W 2023 roku uzyskałem certyfikat Certified in Cybersecurity oraz Certified Informtion Systems Security Professional (CISSP).

Posługuję się językiem angielskim – w 2022 roku zdałem egzamin TOLES na poziomie Advanced (Test of Legal English Skills Advanced Level).